חדשות ועדכונים

אודות המשרד

תחומי התמחות ומומחיות:
דיני החיסכון הפנסיוני
ביטוחי חבויות וסיכונים מיוחדים
תוכניות אכיפה וניהול סיכוני ציות (ניהול סיכוני רגולציה)
מקרקעין בארץ ובחו"ל
משפט מסחרי
דיני משפחה ירושה עיזבונות וצוואותביטוחי חבויות וסיכונים מיוחדים - בתחום חוזי ביטוח מיוחדים אנו עוסקים במגוון סוגי חוזי ביטוח, לרבות:
• חוזי ביטוח (פוליסות) אחריות נושאי משרה (D&O)
• חוזי ביטוח אחריות מקצועית במגוון תחומים (E&O ו-P.I) – לבעלי מקצועות חופשיים ולתאגידים.
• חוזי ביטוח משולבים הכוללים ביטוח אחריות מקצועית וביטוח נושאי משרה (COMBINED E&O-D&O) לקרנות הון סיכון ומוסדות פיננסיים.
• חוזי ביטוח חבות המוצר (PRODUCT LIABILITY INSURANCE).
• חוזי ביטוח למוסדות פיננסיים – הכוללים ביטוח מפני מעילות (CRIME ו/או FIDELITY).
• חוזי ביטוח מסחרי כללי (GENERAL COMERCIAL LIABILITY).
• חוזי ביטוח לסיכוני איבוד נתונים (EDP-ELECTRONIC DATA PROCESSING).
• חוזי ביטוח לניסויים רפואיים קליניים (CLINICAL TRIAL INSURANCE).
• חוזי ביטוח אקולוגי – לתאגידים בהם מעורבת פעילות בעלת השפעה על הסביבה האקולוגית.
• חוזי ביטוח קניין רוחני (IP-INTELECTUAL PROPERTY INSURANCE).
• ביטוחי סיכון העסקה (EPL-EMPLOYMENT PRACTICE LIABILITY), לרבות ביטוח מפני הטרדה מינית.
• ביטוח סיכוני אינטרנט ו-WEB (CYBER LIABILITY INSURANCE).דיני חיסכון הפנסיוני - במסגרת התמחויות המשרד, אנו עוסקים בתחום החיסכון הפנסיוני בכל הדינים וההוראות העוסקים בקופות גמל, חברות ביטוח, קרנות פנסיה ותיקות וחדשות, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.
בין מגוון השירותים שמעניק המשרד בתחומים אלה:
עריכת חוזים; הסכמי עבודה; חוות דעת משפטיות; הסכמי הקמה של תאגידים בכלל ותאגידים בתחום החיסכון הפנסיוני בפרט (חברות מנהלות, קופות גמל, קרנות פנסיה וסוכנויות ביטוח); הסכמי הסדרים פנסיוניים למעסיקים גדולים; הסכמי תפעול לגופים מוסדיים (בדרך כלל עם בנקים); הסכמים בתחום ה-IT הסכמי מיזוג ורכישה; הסכמי משקיעים; הסכמי ביטוח משנה; עריכת מפרטים; ייעוץ משפטי שוטף.תוכניות אכיפה וניהול סיכוני ציות (ניהול סיכוני רגולציה)
משרדנו מתמחה בניהול סיכוני ציות ורגולציה בתאגידים בתחומי תוכן שונים.
המחוקק הישראלי נחשף בשנים האחרונות למודל האמריקאי של אכיפה הפנימית (המעביר אחריות, לעוסקים) מודל שנוצר בפסיקה בארה"ב במחצית שנות ה-90 של המאה הקודמת. המחוקק הישראלי אימץ את המודל והנושא הולך וצובר פופולריות בחקיקה הישראלית:
בשנת 2000 בחוק ההגבלים העסקיים, בשנת 2005 בדיני איכות הסביבה, בשנת 2011 בתחום ניירות ערך (תיוקון 45 לחוק ני"ע) ושוק ההון (חוק הגברת האיכפה בשוק ההון) ובשנת 2012 בתחום דיני העבודה.

הטיפול באכיפה מנהלית וניהול סיכוני ציות הוא נושא מורכב ולעזרתו נוצרו כמה כלים מיכוניים המסייעים לניהול סיכוני הציות והרגולציה בארגונים.
משרדנו מסייע לארגונים הנדרשים לכך, בהטמעת תכני הרגולציה ותוכניות האכיפה במגוון התחומים בהם עוסקת החקיקה באכיפה פנימית וזאת הן באמצעות כלים מסורתיים והן בסיוע תוכנות ייחודיות שפותחות למטרות אלה.
השירות ניתן על ידי עובדי המשרד בהובלת עו"ד עודד סלע ובסיוע מומחים בעלי שם בהתאם לתחום הנישה בו פועל הארגון המבקש להטמיעה את מערך האכיפה הפנימית וניהול סיכוני הציות.
ביצוע השירות מחייב הכרה של הסביבה המשפטית בה פועל הארגון, ושימוש במתודולוגיה סדורה שפותחה לטיפול וניהול סיכוני הציות.
השירות בנושא תוכניות אכיפה פנימית, כולל:
• מיפוי סיכוני הציות
• עריכת סקר פערים
• תוכניות עבודה לסגירת הפערים (ככל שקיימים)
• טיפול בנהלי עבודה פנימיים וחיצוניים
• כלי פעולה
• הטמעה והדרכות
• משחקי מלחמה
• נוהל משברים
• סימולציות לבחינת יעלות תוכנית האכיפה הפנימית של ארגון.
השירות מוצע במסגרת חבילה כוללת או באופן מודולארי, לפי צרכי הלקוח.מקרקעין בארץ ובחו"ל – למשרדנו ניסיון עשיר בליווי וייצוג לקוחות במגוון רחב של עסקאות נדל"ן ומקרקעין בארץ ובחו"ל. משרדנו מעניק לבעלי הדירות ייעוץ משפטי ומלווה אותם בכל הנוגע לפרויקט, החל משלב הבדיקות המקדמיות וגיבוש ההיתכנות הראשונית לפרויקט, ועד לשלב השלמת הפרויקט, מסירת הדירות החדשות לבעלי הדירות. משרדנו מייצג כיום יזמים ודיירים במגוון עסקאות בתחומי ההתחדשות העירונית לרבות בתחומי הפינוי בינוי ותמ"א 38, וכן בייצוג קבוצות רכישה. כמו כן, משרדנו מטפל בהסכמי מכר מקבלנים או מפרטיים, טיפול בעסקאות מתנה לקרוב ו/או לצד שלישי, ייצוג בלשכות רישום המקרקעין, במס שבח ובמיסוי מקרקעין. למשרדנו גם ניסיון עשיר של מאות עסקאות רכישת נדל"ן בארה"ב, כולל טיפול בנאמנות בישראל ובקבלת אישורי מס הכנסה להעברת הכספים וברישום הזכויות על שם הרוכשים.


משפט מסחרי – משרדנו מעניק ייעוץ משפטי ללקוחות ישראליים ובינלאומיים בטיפוליהם השוטפים בתחום דיני החברות והתאגידים. בכלל זה, משרדנו מייצג חברות, בעלי מניות, מנהלים ודירקטורים. משרדנו בעל ניסיון רב בייעוץ משפטי וליווי עסקים, ובכלל זה ייעוץ לנושאי משרה ולאורגנים של החברה, הקמת חברות וסגירתם, כינוס והבראה, טיפול בעסקאות הדורשות אישורים מיוחדים, עסקאות בעלי עניין.


דיני משפחה, ירושה עיזבונות וצוואות – ניהול עיזבון, התנגדות לצו קיום צוואה, עריכת צוואות, תביעות כספיות, הסכמים בין יורשים, אפוטרופסות. השירות מוצע במסגרת חבילה כוללת או באופן מודולארי, לפי צרכי הלקוח.דף הבית | גירושין