זהירות: המעסיק מחויב להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

מעסיק העביר כספים בעבור עובדת לחברת ביטוח שבה, לדבריה, יש לה תוכנית פנסיונית. הכספים שולמו כסדרם במשך כ-10 חודשים עד למועד סיום העסקתה.

בסמוך לסיום העסקתה של העובדת, התברר למעסיק כי בפועל לא הייתה לה תוכנית פנסיונית בחברת הביטוח הזו, ועל כן החזירה לו חברת הביטוח את הכספים שהופקדו על ידו.

המעסיק מבקש לשלם לעובדת את כל הכספים שהופקדו בעבורה (תגמולים עובד ומעסיק ופיצויים) במסגרת תלוש השכר שלה. האם במקרה זה יכול המעסיק להיות חשוף לתביעה עתידית על כך שלא העביר את הכספים האמורים לתוכנית פנסיונית?

היה על המעביד להפקיד כספים בביטוח פנסיוני והוא לא עשה זאת. העובדת לא הפסידה ביטוח ריסק, אך גם לא חסכה את הכספים. יש לזכור שמדובר בחובת הפקדה מכוח צו הרחבה - חובה שהעובד אינו רשאי לוותר עליה. לא נמסרו פרטים לגבי עיסוקה של העובדת, אך בכל מקרה, על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, המעביד מחויב לפחות להפקיד את הכספים.

עם זאת, כאשר נדרש בית הדין למקרה דומה, הוא בוחן אם אפשר עדיין להפקיד כספים בקופת הגמל. אם כן - המעביד יפקיד שם. אם אין אפשרות, למשל כאשר העובדת סיימה את עבודתה אצל אותו מעביד, יחייב בית הדין את המעביד לשלם לעובדת את הכספים שלא שילם (לא כולל חלקה של העובדת כמובן).

את הפסד החיסכון (והזכויות לצבירת פנסיה במשך 10 חודשים) אפשר לחשב, אך עד היום לא חויבו מעבידים (לפחות לא בבית הדין הארצי לעבודה) במקרים דומים (כאשר העובד טרם הגיע לזכאות לפנסיה כלשהי), לפצות את העובד על אובדן זכויות פנסיה.

לפיכך, הפתרון יהיה לסכם עם העובדת את גובה הפיצוי, שיכלול ריבית והצמדה בגין כל חודש שבו לא שולמו הסכומים לקופת הביטוח, לשלם לה ישירות ולנכות מס כמתחייב. מאחר שלא ניתן להפקיד בקופת גמל, הרי הכספים ישולמו ישירות כחלק מהפרשי שכר ומענק פרישה. ייתכן שאף על פי שתקופת העבודה הייתה פחות משנה, אפשר לקבל פטור ממס בגין רכיב פיצויים (עד גובה התקרה).

חתימת העובדת המאשרת את הסיכום הזה ואת קבלת התשלום, חיונית כאן כמובן.

מאחר שכאמור מדובר בביטוח פנסיוני שאי אפשר לוותר עליו, אי אפשר להבטיח למעביד ב-100% מה תהיה התוצאה, מכיוון שאי אפשר לצפות מה עשוי בית הדין לעבודה לקבוע - אם יובא המקרה לדיון. זאת גם בשל העובדה שהאחריות לאי ההפקדה מוטלת על המעביד (אם כי העובדת אשמה בשיהוי ובאי בדיקה האם הופקדו הכספים בחברה הנכונה). המעביד חייב לוודא שהכספים מופקדים בקופת הגמל/קופת הביטוח הנכונה, אף אם העובד טעה בציון שם החברה! כאמור, יש גם רשלנות תורמת של העובד, המפחיתה מאחריות המעביד להפסד הזכויות, שבמקרה זה אינו משמעותי.

כלל התוכניות שנועדו להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה בתקופה שבה יפסיק העובד לעבוד, עקב נכות, זיקנה או מוות.
בתוכניות אלה נכללים קרן פנסיה, פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים וקופת תגמולים לשכירים.
כל התוכניות מבטיחות לעובד הכנסה לעת זיקנה, אך הן נבדלות בתנאיהן.

על-מנת לעודד את העובד לביטוח פנסיוני, מעניקה פקודת מס הכנסה ניכוי או זיכוי ממס הכנסה בגין החיסכון של העובד, ופוטרת ממס (בגבולות תקרה) את הפרשת המעביד למטרה זו. כלל התוכניות שנועדו להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה בתקופה שבה יפסיק העובד לעבוד, עקב נכות, זיקנה או מוות.

 

דף הבית | גירושין