האם שני מעבידים יכולים להפקיד לאותה פוליסת ביטוח מנהלים ? / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

בעקבות הקטנת היקף משרתו של עובד אצל מעסיק (בו לרשותו פוליסת ביטוח מנהלים ) החל ה עובד לעבוד בחברה נוספת. האם החברה הנוספת יכולה להפקיד ל עובד לאותה פוליסת ביטוח מנהלים ? אם לא, האם ניתן לשחרר ל עובד את פוליסת ביטוח המנהלים ולהעבירה לבעלותה של החברה הנוספת?

לפוליסת ביטוח מנהלים יכול להפריש רק מעביד אחד. אם ה עובד עובד גם במקום עבודה אחר, תפתח לגבי המעביד השני פוליסה נפרדת.

לא ניתן להעביר בעלות בפוליסה למעביד אחר, כל עוד לא סיים ה עובד את עבודתו אצל המעביד הראשון.

אין מנוס מהקטנת ה הפרשות בפוליסה לפי חלקיות משרה (ושכר) אצל המעביד הראשון, ופתיחת פוליסה נוספת אצל המעביד השני.
 

דף הבית | גירושין