חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי הרחבה- ("הסדרים מיטיבים")

פורסם: 11/12/2011

מעודכן ליום 1.12.2011

*חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי הרחבה- ("הסדרים מיטיבים")

ערך: יעקב זלוטניק עדכן: עו"ד אלון זילברשץ

 

 

הענף

פרסום ברשומות

תחולה

שיעורי התשלומים

הערות

1.                    

אולמות אירועים

י"פ 5793 התשס"ח עמ' 2724.

 

כל העובדים באולמות אירועים וגני שמחה – לרבות מטבח המשמש להכנת מזון- קייטרינג

קרן פנסיה:  מעסיק 12% עובד 5.5%           ביטוח מנהלים: מעסיק+ 13.3% א.כ.ע. עד 2.5%

עובד 5%

לאחר 12 חודש עבודה.

עד אז תהיה הפרשה על פי פנסיה חובה

2.                    

בנייה

 

כ"ג בתמוז, התש"ע 5.7.2010

כל עובד ומנהל עבודה בענף הבנייה (לא כולל עובד משרד) החל מיום  פרסום הצו.

קרן פנסיה

מעסיק   12% (6% פיצויים+6% תגמולים)

עובד    5.5% (תגמולים)

ביטוח מנהלים

מעסיק – 13.3% + א.כ.ע עד 2.5%

עובד 5%

 

השכר המבוטח לא יפחת מהשכר התעריפי

 

3.                    

בתי מלון

י"פ  6291, תשע"א 7.9.2011

כל עובד במלון או במשרדים ראשיים של רשת בתי מלון או מרכז הזמנות של מלון

לקרן פנסיה ותיקה בניהול מיוחד  - 20.5% (מעביד: 7.5% תגמולים, 6% פיצויים וחלק העובד 7%).

לקרן פנסיה חדשה מקיפה – 17.5% (מעביד: 6% תגמולים, 6% פיצויים וחלק העובד 5.5%).

לביטוח מנהלים – 18.33%  (מעביד: 5% תגמולים, 8.33% פיצויים וחלק העובד 5%).

עובד שיבוטח בקופת גמל שאינה פנסיה מקיפה לרבות ביטוח מנהלים, המעביד ישלם עבור רכישת ביטוח למקרה אבדן כושר העבודה המבטיח פיצוי חודשי בשיעור של 75% מהשכר המבוטח ובלבד שתשלום המעביד לא יעלה על 2.5% מהשכר המבוטח.

 

החל בחודש העשירי לעבודה בבית המלון יבוטחו העובדים בביטוח פנסיוני בהתאם ליעד ההפרשה כמפורט להלן. עד אז ההפרשה תהיה על פי פנסיה חובה.

עובד שהיה עמית פעיל בקופת גמל לפחות שלושה חודשים לפני תחילת עבודתו במלון, יהיה זכאי לביטוח פנסיוני כאמור לעיל, החל מהיום הראשון לעבודתו במלון.

 

עובד המבוטח בקרן פנסיה ותיקה, ימשיך המלון לבטחו בקרן זו מהיום הראשון לעבודתו על השיעורים המפורטים לעיל כפי שישתנו על פי דין.

 

עובד שבמועד תחילת עבודתו מלאו לו 30 שנה, יבוטח בביטוח פנסיוני מיום תחילת עבודתו במלון על פי השיעורים המפורטים לעיל בהתאם ליעד ההפרשה.

 

 

4.                    

בתי קולנוע

י"פ 5332 התשס"ח עמוד 83

כל עובד קבוע בענף הקולנוע החל מיום 31.8.2004.

קרן פנסיה – מעסיק – 12% (6% פיצויים + 6% תגמולים). עובד – 5.5%.

ביטוח מנהלים – מעסיק – 13.33% (8.33% פיצויים + 5% תגמולים). עובד – 5% (תגמולים)

 

תקופת הזמניות תהיה בת 18 חודשים.

עד תחילת ההפרשה לפי צו זה, ההפרשה תהיה לפי פנסיה חובה.

 

 

5.                    

הובלה

י"פ 5663 התשס"ז

עמ' 2696

 

נהגי רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון, המועסקים בחברות הובלה. החל מיום 13/5/2007.

 קרן פנסיה       

מעסיק  12% (פיצויים+תגמולים)      

מעסיק  2.33% (השלמת פיצויים)

מעסיק  2.45% ביטוח מחלה + א.כ.ע עיסוקי (נהג משאית). עובד – 5.5%

או

ביטוח מנהלים

מעסיק - 13.33%  + עד  2.5%  (אכ"ע עיסוקי – נהג משאית)                  

עובד    5%

הבסיס לעניין הפרשת דמי גמולים- 150% מהשכר המשולב כמפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועית.

 

 

 

 

6.                    

חברות כח אדם

 

 

י"פ 5326 התשס"ד 1/9/2004 עמ' 3872

עובדי חברות כח אדם בסקטור העסקי בלבד. בסקטור הציבורי חלה חובת השוואת תנאים.

מיום 2/8/2004.

קרן פנסיה

מעסיק 12% (פיצויים+תגמולים)

עובד   5.5% (תגמולים)

- בתום תשעה חודשי עבודה. עד אז – הפרשה לפי פנסיה חובה.

- עובד שהתקבל לעבודה ויש לו תוכנית ביטוח- בתום 3 חודשי עבודה.

- עד תחילת הביטוח בקרן הפנסיה יש לרכוש ביטוח למקרה פטירה על סך 100,000 ₪. למקרה של אכ"ע הבטחת פיצוי, בשיעור 50% מהשכר

 

7.                    

חקלאות

 

 

י"פ 4965 התשס"א

עמ' 1759

כל העובדים בענפי החקלאות, האריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות.

החל מיום 14/1/2001.

עובד זמני או בניסיון         *עובדים קבועים,

פנסיית יסוד                      חודשיים ועונתיים              

מעסיק 6% (תגמולים)      יוסף מרכיב 
                                          הפיצויים  בשיעור
                                         4.5%.

עובד  5.5% (תגמולים)

 על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים אם לא הופרש בעבר: ב 2008 – 0.833%; השיעור גדל בהדרגה עד 6% בשנת 2014.

 

 

8.                    

יהלומים

 

י"פ 5905 התשס"ט 22.1.09 עמ' 1924

כל עובד המועסק בתעשיית היהלומים

קרן פנסיה

מעסיק   13.5% (6% פיצויים+7.5% תגמולים)

עובד    7% (תגמולים)

ביטוח מנהלים (שיעור כולל 22.83%)

מעסיק – 15.83% (8.33% פיצויים + 7.5% תגמולים). עובד – 7% (תגמולים)

1) תשלומי המעסיק לביטוח מנהלים כוללים תשלום למקרה של אובדן כושר עבודה.

2) מעסיק המשלם לקרן פנסיה 6% פיצויים, יפקיד מדי חודש עוד 2.33% לקופת פיצויים.

 

9.                    

מוסכים

 

י"פ 4364 התשנ"ו עמ' 1006

כל העובדים במוסכים החל מיום  24/12/1995

קרן פנסיה- מקיפה.

מעסיק   6% (תגמולים) 

 עובד    5.5% (תגמולים)

*קרן פנסיה מקיפה תוספת 6% פיצויים.

המעסיק רשאי לקבוע אם לבטח בקרן יסוד או מקיפה.

10.                

מורי דרך מוסמכים

י"פ 5935 התשס"ט עמ' 3080

מורי דרך בעלי רשיון תקף להדרכה בתיירות. החל מיום 26/5/1999

מעסיק   8.33% (פיצויים)

מעסיק   5% (תגמולים)

עובד      5% (תגמולים)

בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל

11.                

נקיון ותחזוקה

 

י"פ 2574 התש"ם

עמ' 189

כל העובדים בנקיון ותחזוקה אצל מעבידים במפעלי נקיון ותחזוקה החל מיום 1/11/1979

מעסיק   6% (תגמולים)

מעסיק   8.33% (פיצויים)

בגוף הצו לא נקבעה השתתפות העובד בתוכנית הפנסיה.

 

 

12.                

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה

מלאכה ותעשייה זעירה (מסגרת)

 

בנוסף חל על מעביד שלא קיים את חובתו עד 7.5.2006 - צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה

 

י"פ 5332 התשס"א 27.9.2004 עמ' 86

העובדים בענפי מתכת חשמל, אלקטרוניקה, פלסטיקה, צורפות, זכוכית ועוד, המעסיקים עד 20 עובדים , בצו מפורטים הענפים עליהם יחול הצו, כ 50 במספר. החל מיום 27/9/2004.

 

 

 

         קרן פנסיה           השכר

מעסיק   12%          משולב ופרמיות

עובד     5.5%           מדודות עד -  30% מהשכר  

                         

*הסדר ביטוח חלופי

מעסיק 14.33%        משולב ופרמיות

 עובד – עד 5.5%      מדודות עד -  30% מהשכר

 

*הצו מחייב כי בביטוח החילופי (ביטוח מנהלים) יובטח תשלום למקרה של מוות ונכות.

 

לא יחול על עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.

      

 

 

 

 

 

     

13.                

מסחר סיטונאי ושירותים

 

 

י"פ 2412 התשל"ח עמ' 1161

 

עובדים אצל מעבידים בענפי היבוא היצוא והמסחר בסיטונות בשירותים ובענפים שפורטו בצו (כ 240 ענפים) החל מיום 13/5/1984.

לקופת גמל לתגמולים

מעסיק  5% (תגמולים)

עובד     5% (תגמולים)

לקרן פנסיה

מעסיק – 6% (תגמולים)

עובד – 5.5% (תגמולים).

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים:

2008 – 0.833% השיעור עולה בהדרגה עד 6% בשנת2014.

(1) הצו חל על מעסיקים במחוזות תל אביב והמרכז בלבד, עד נתניה כולל.

(2) בי"פ 3672 התשמ"ט מיום 25.6.1989, עמ' 3411 הוגדלו שיעורי התשלומים לקרן פנסיה. עד מועד זה היו תשלומי העובד והמעסיק 5% כל אחד.

 

 

 

 

14.                

רשתות לשיווק מזון

י"פ 6065 התש"ע 22.2.10 עמוד 1952

כל אחת מאלה:

(1) רשת המפעילה לפחות שתי חנויות לממכר מזון (כסניפים עצמאיים או כזכיינים) לרבות מוצרי צריכה אחרים ברשת ארצית או אזורית.

(2) חנות לממכר מזון (כסניף עצמאי או כזכיין) לרבות מוצרי צריכה אחרים ששטח המכירה שלה עולה על 500 מ"ר.

קרן פנסיה:

מעסיק – 12% (6% תגמולים + 6% פיצויים)

עובד – 5.5% (תגמולים).

חובת ביטוח בתום 6 חודשי עבודה.עד אז – הפרשה לפי פנסיה חובה. עובד המבוטח בביטוח פנסיוני במועד קבלתו לעבודה, יבוטח מהיום הראשון לעבודתו.

לצורך חישוב זכויות העובד התלויות בוותק, על פי צו ההרחבה ייחשב וותק העובד מתחילת העסקתו אצל אותו מעסיק  או באותו מקום עבודה.

 

15.                

שמירה ואבטחה

 

 

י"פ 5977 תשס"ט

עמ' 4936

 

על כל העובדים והמעבידים בענף השמירה והאבטחה לאחר 6 חודשי עבודה. עובד עם הסדר קיים – לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית לתחילת העבודה

 

לפנסיה: מעסיק   6%  (תגמולים)

מעסיק   לפיצויים – 2009 – 1.68%;2010 – 2.5%; 2011 – 3.34%; 2012 – 4.18%; 2013 – 5%; 2014 – 6%.

עובד     5.5% (תגמולים)

עובד שיתקבל עם הסדר פנסיוני קיים ומיטיב יהיה זכאי להפרשות  על פי ההסדר המיטיב

16.                

תעשייה – ביטוח פנסיוני מקיף (מסגרת)

 

 

י"פ 5525 התשס"ו

עמ' 3105

כל העובדים בתעשייה למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה  עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.  החל מיום 7/5/2006

קרן פנסיה                  

מעסיק  12%(פיצויים+תגמולים)

עובד 5.5% (תגמולים)

או

ביטוח מנהלים

מעסיק 13.5% (פיצויים ותגמולים) + עד 2.5% א.כ.ע

עובד – 5% (תגמולים)

שכר מבוטח- משולב לרבות תוספות מחלקתיות שכר עידוד עד 30% מהשכר,

תוספת משמרות אם היא משולמת מכח הסכם קיבוצי כללי . מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים:  5% (מעסיק) + 5% (עובד)

                                                                                                                                                     

ט.ל.ח


*הערות

1.        צו חדש ומשולב פורסם ביום 27.9.2011. הוראות הצו לא חלות על מעסיקים ועובדים עליהם חלים הסדרים פנסיוניים מיטיבים. בצו ההרחבה נקבע כי החל מיום 1.1.2009 תחול חובת הביטוח הפנסיוני לאחר ששה חודשי עבודה. לגבי עובד שיש לו הסדר ביטוח קודם, ההפרשה תחל לאחר שלושה חודשים רטרואקטיבית לתחילת העבודה. בחלק מההסכמים המיטיבים נקבעה חובת ביטוח לאחר יותר מששה חודשי עבודה, לפיכך עד מועד ההפרשה לפי ההסדר המיטיב יחול צו ההרחבה של פנסיה חובה.

2.       בטבלה רוכזו עיקרי הוראות צווי ההרחבה ומראי המקום. אין באמור בטבלה זאת משום ייעוץ משפטי או פנסיוני. יש לבחון בקפידה את הוראות הצווים כפי שפורסמו ברשומות וזאת טרם גיבוש מסקנות.

3.       לפני שבודקים  בצווי הרחבה יש לבדוק הוראות הסכמים קיבוציים כלליים או מיוחדים שחלים על המעסיק.

4.       לקביעת אפיק הביטוח הפנסיוני שנקבע בצו הרחבה אין משמעות נוכח זכות הבחירה של העובד לפי סעיף 20 לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).

5.       יש להקפיד על  המועד הראשון להפקדת דמי גמולים לקרן (תגמולים ופיצויים).

6.       החל מ 1/1/1995 בוטלה תוכנית יסוד בקרנות הפנסיה החדשות. בשיעורי תשלום של 11.5% יבוטח העובד בתוכנית פנסיה מקיפה.

7.       בחלק קטן מצווי ההרחבה נקבע כי ההוראות יחולו רק על סוג עובדים מסוים, לגבי עובדים אחרים יחול לפחות צו ההרחבה לפנסיה חובה.

8.       הגדרת תעשייה בספר "הסיווג של ענפי הכלכלה"- הלמ"ס : "מפעלים העוסקים בהפיכת חומרים או רכיבים למוצרים חדשים בעזרת תהליכים מכנים או כימיים... כולל גם הרכבת חלקים של מוצרים..." ההגדרה אינה כוללת שירותים כגון שירותי מחשב ותוכנה.

 

דף הבית | גירושין