האם ניתן למלא טופס 161 לנותן שירות כנגד חשבוניות מס?

פורסם: 19/7/2012

האם ניתן למלא טופס 161 לנותן שירות כנגד חשבוניות מס?

חברה מקבלת שרותים מנותן שרות כנגד חשבונית מס. נותן השירות עובד עבד רק עבור חברה זו. בעל החברה ונותן השירות מסיימים את ההתקשרות ביניהם, תוך שהם מסכימים כי התקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד

השאלה:

1.      האם לאור ההבנה שהתקיימו יחסי עובד ומעביד, רשאית החברה המעסיקה להוציא לנותן השירות טופס 161?

2.      האם התשובה תשתנה אם קיום יחסי עובד ומעביד ייקבע בפסיקה של בית המשפט?

עו"ד אלון זילברשץ משיב:

לשאלה 1: בשום אופן. אסור להוציא במקרה זה טופס 161. זו עבירה – נותן השירות פעל כעצמאי וככזה נתן לחברה שירותים תמורת חשבוניות מס, נרשם ברשויות המס כעצמאי וקיבל הטבות מס (מע"מ – הכרה במס תשומות, הטבות מס לעצמאי במס הכנסה). עובד מקבל שכר ממנו מנוכה מס ועליו חלות חובות סוציאליות נוספות, כאלה שאינן חלות ביחסים עם עצמאי.

רק בית הדין לעבודה מוסמך לקבוע שמתקיימים יחסי עובד ומעביד, קל וחומר כאשר נותן השירות התקשר בהסכם כעצמאי ונותן חשבוניות מס/קבלות.

לשאלה 2: אם בית הדין יקבע שמתקיימים יחסי עובד ומעביד, כי אז כל ההתקשרות תהיה כשכיר.  רשויות המס מקבלות את פסיקת בית הדין, אך לא תמיד הן רואות עצמן כבולות בהחלטת בית הדין. רשויות המס גם עשויות לדרוש מהעצמאי שמעמדו שונה למפרע החזר כל הטבות המס שניתנו כעצמאי.

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן

דף הבית | גירושין