מאמרים

 

 


צו ההרחבה לפנסיית חובה הוחל על עובדים אשר אינם זכאים להסכם מיטיב החל מ-1.1.2008. רבות נכתב ונאמר על צו ההרחבה על האחוזים להם מחוייב המעסיק להפקיד עבור עובדו , על תחולת הצו מבחינת לוחות זמנים ועוד. בתת פרק זה ננסה לתת כמה דגשים , דוקא לעובדים אשר הצו לא חל עליהם, עובדים הזכאים להסדר מיטיב. על כל מעסיק לודא שיכות ענפית או מכח הסכם קיבוצי כללי, הסכם קיבוצי מיוחד או צו הרחבה. לצערנו פעמים רבות אנו נתקלים במעסיקים אשר אינם מודעים כי יכול וחלים עליהם תנאים לעובדים אך ורק מכח השיכות הענפית אף אם אותו מעסיק לא חתם בפועל על הסכם כלשהו.
חבות עתידית של המעביד על הפקדות שבוצעו לפנסיה, לאחר שהסתיימו יחסי עובד ומעביד
הדיון הרצוף בזכויות העובד, בהפרתן או בהרחבתן, בעיקר בכנסת ובעידוד הארגונים "החברתיים", שאין מחלוקת על כוונותיהם הטובות בסיוע לעובד המקופח, בעל המוגבלות או הנצרך, מפנה אצבע מאשימה לכלל המעבידים. יוזמות חקיקה רבות הבאות בעקבות דיון זה, מתעלמות מרובם המכריע של המעבידים הנוהגים בהגינות עם עובדיהם ומטילות עליהם גזירות שקשה לעתים לעמוד בהן.
דף הבית | גירושין